PHELIPE NAPLES

PHELIPE NAPLES, Centro Storico, Napoli [mayo 2018]