Ezzy Pezzy

IMG_1728_2Ezzy Pezzy –  Buxton Street, E1 London [julio 2013]