Monsieur A

img_6760Monsieur A, Venezia [agosto 2016]