Jallal, rue Quincampoix, Le Marais, Paris [octubre 2017]