img_6457IFS & CHS, Venezia-Santa Lucia, Venezia [agosto 2016]